Ark 12880b
Architectural drawings

København, Hellerup, villa til Julius Paulsen, uopført

Thorvald Bindesbøll

Inventory number 12880 a, c-d 12880 b

b