Ark 3310a
Architectural drawings

København, Stockholmsgade 55, matr. no. 765, 1896-97

Andreas Clemmensen

Inventory number 3310 a-b

a Facadeplan og -opstalt med detaljeskitser