Ark 13318h
Architectural drawings

København, Ahlefeldtsgade, Teknisk Selskabs Skole (1880-81)

Ludvig Peter Fenger

Inventory number 13318 a-an

h opstalt, facade mod Ahlefeldtsgade