Ark 19074g
Architectural drawings

København, Stormgade 10, opm. ombygninger for Landbygningernes Brandforsikring, 1880-1917

Johannes Emil Gnudtzmann
Jacob Fortling

Inventory number 19074 a-z

g facader til gade og sidebygn. tv.