Ark 18721cq
Architectural drawings

"Skolen ved Sundet", Samosvej 50, kommuneskole i Sundbyøster opf. 1936-38, hovedskole og svagbørnsskole på Backersvej (ordnet efter Gottlobs mummerering)

Kaj Gottlob

Inventory number 18721 a-fg 18721 y, ar, az, aø, cq, fh 18721 u, ac

cq gulv og loft i hal