Ark 14951e
Architectural drawings

Grækenland, rejseopm., Hephaisteion

Christian Hansen

Inventory number 14951 e 14951 a-d

e Kasetter fra Øst og Vest pronaos og pteroma, snit og opstalt 1:6