Ark 9344
Architectural drawings

København, Fiolstræde 4-6, Metropolitanskolen

C. F. Hansen

Inventory number 9344

Hovedtrappen, Snit. Ingen Enhedsbet. paa Maalestok