Ark 9353a
Architectural drawings

Tyskland, Holsten, Perdöl Herregaard

C. F. Hansen

Inventory number 9353 a-d

a Grundplan; Opstalt af Hovedfacade; 17 Alen = 1 Tomme (1:408). Tuschstreg, Tuschpaalægning. (55,6 x 40,3 cm); Pl 52 i CFH-Værket