Ark 1791
Architectural drawings

Offentlig bygning - akademisk studie

C. F. Hansen

Inventory number 1791

opstalt af facadeudsnit; tuschstreg og tuschering