Ark 3780
Architectural drawings

Banken ved Børsen Ikke opført

C.F. Harsdorff
C.F. Harsdorff

Inventory number 3780

Beliggenhedsplan til forslaget af 1779; 1:480; tuschstreg, tuschpålægning og farvepålægning; Med betegnelser for bygninger og omgivelser; Mærket lit. A