Ark 9971a
Architectural drawings

Rø Kirke, Bornholm Våbenhus og pulpitur. Uden dato, men sandsynligvis til den gamle, nedbrudte kirke, altså før 1887

Johan Daniel Herholdt

Inventory number 9971 a-b

a