Ark 4558a
Architectural drawings

Store Heddinge Kirkegård Hegn 1883-84, ligkapel 1884 og opsynsmandsbolig (sandsynligvis samtidig)

Johan Daniel Herholdt

Inventory number 4558 a-k

a