Ark 12768c
Architectural drawings

Udkast til monumenter

Christian Hetsch

Inventory number 12768 a-m

c sten for Rønnenkamp 1865 til minde om hertugdømmernes løsrivelse alternativ 1