Ark 3577
Architectural drawings

Sverige, Helsingborg, Grev Essens lysthus, udkast

G. F. Hetsch

Inventory number 3577

3577 Planer, opstalt og snit Målestok: 15 Alen "svensk mål" = 18,6cm; Tuschstreg, tusch- og farvepålægning; Påskrevet: "Skizze til Herr Grev Essens Lysthuus i Helsingborg". "Hetsch 1848"