Ark 3748
Architectural drawings

Københavns Universitet, forhal/vestibule Frue Plads 1858-59

Georg Hilker

Inventory number 3748

farvelagt udkast til dekorering af endevæggen i forhal