Ark 11215a
Architectural drawings

Dekorationsudkast uden stedsbestemmelse

Georg Hilker

Inventory number 11215 a-e

a