Ark 16248al
Architectural drawings

København, Bjerregårdsvej 15, villa for maleren Fr. Schwarz 1884

Hans Jørgen Holm

Inventory number 16248 a-z, ø-am, ap-ct 16248 æ, an, ao

al facadeudkast