Ark 16906a
Architectural drawings

København, Stormgade 18, Overformynderiet

Hans Jørgen Holm

Inventory number 16906 a-c

a snit, facader; tuschstreg, bly, u. målestok (470 x 627)