Ark 16907d
Architectural drawings

København, Stormgade 18, Overformynderiet, døre og vinduer

Hans Jørgen Holm

Inventory number 16907 a-bg

d hovedindgangsparti, plan, snit, opstalt; tuschstreg, bly, u. målestok (935 x 626)