Ark 22974a
Architectural drawings

Konkurrenceprojekt, Esbjerg, Grådybet, kommuneskole, 1949 Tildelt 3. præmie (delt), mærke 80015

Arne Jacobsen

a. 1ste sals plan, snit, vestfacade, tusch, bly og vandfarve, 787 x 567