Ark k.s.138
Architectural drawings

København, Strandgade, Pakhus Canael Compagniets store Pak Huus således som samme er opført på den forhen værende og afbrændte grÿn Mølles Plads på Christianshavn

Andreas Johannes Kirkerup

Inventory number K.S.138

Plan af underste etage. Opstalt. "Igjennemsnit af et stÿkke af Pak Huuaet i breden." (det vil sige et stykke længdesnit.) "Igjennemsnit af Pak Huuset i dybden." 1:168. Tuschstreg, tuschering, farvepålægning. Undertegnet den 10 april 1782.A. Kirkerup. (46,3 x 57,7 cm.)