Ark k.s.208b
Architectural drawings

Villa

Jørgen Hansen Koch

Inventory number 208 a-b

b facade forside; profilsnit med målpåskrivning 1:60; 45,4 x 35,2 cm