Ark 12787a
Architectural drawings

Skoletegning, 1.kvartal 1837 Råd- ting- og arresthus

Peter Christian Kramp

Inventory number 12787 a-d

a