Ark 12790a
Architectural drawings

Skoletegning, 4.kvartal 1838 En portalbygning med told - og vagthus

Peter Christian Kramp

Inventory number 12790 a-c

a