Ark 18360ax
Architectural drawings

København, Banegårdspladsen, projekt til bebyggelse ved Frihedsstøtten 1946-51

Ib Lunding

Inventory number 18360 a-aø

ax plan over hele området, forslag II, sign. F. Allan Christensen & Ib Lunding 9/48