Ark 18328a
Architectural drawings

København, Tinghøjbeholderen, Københavns vandforsyning (originaler hos Stadsarkitekten), 1930-50

Ib Lunding
Poul Holsøe

Inventory number 18328 a-æ

a beliggenhedsplan, 1:1000