Ark 12069
Architectural drawings

Retiradebygning, Charlottenlund slot (2920)

Ferdinand Meldahl

Inventory number 12069

Retiradebygning, Charlottenlund slot (2920)