Ark 9214e
Architectural drawings

Frederiksborg statsskole. Latinskolens pogeskole med gymnastikhus. Ombygning og udvidelse 1885

Ferdinand Meldahl
Albert Christian Jensen

Inventory number 9214 a-k

e