Ark 4105a
Architectural drawings

Store sølvmedalje En fæstningsport, første kvartal 1849

Ferdinand Meldahl

Inventory number 4105 a-c

a