Ark 16919d
Architectural drawings

Skolearbejder, en børs i en nordisk hovedstad; lille guldmedalje 1916

Holger Mundt

Inventory number 16919 a, c 16919 e 16919 b, d

d sydfacade og tværsnit, 1:100