Ark 14980u
Architectural drawings

København, Kronprinsessegade 30, Davids Samling, nyindretning af tagetage til udstillingssale, endelige projekt, hovedtegninger

Carl Petersen

Inventory number 14980 a-at

u "lille rum", snit m.opstalt af langvæg; signeret: Carl Petersen; 1:12, tuschstreg m.skravering; (636 x 540 mm)