Ark 15038a
Architectural drawings

København, Vingårdsstræde 21, ombygning og indretning for Dansk Kunsthandel, 1917-18 (tildels sammen med Kaare Klint)

Carl Petersen

Inventory number 15038 a-aå 15038 ba-cå 15038 da-ei

a kort m.koter over karréen; Vingårdsstræde/Holmensgade/Dybensgade/Nikolajgade