Ark 13704a
Architectural drawings

København, Frederikskirkens plads "Project til Industriudstillingsbygning." 1865

Vilhelm Valdemar Petersen

Inventory number 13704 a-b

a