Ark 13611j
Architectural drawings

København, Haraldsgade & Ragnhildsgade, boligbebyggelse for Købennavns Kommune (1918-19)

Anton Rosen

Inventory number 13611 a-y og æ-cp 13611 z

j situationsplan, tidligt udkast, 1:2000, tusch & blyant