Ark 54042
Architectural drawings

Krinkelvej 29, Bagsværd Villa for billedhugger Gunnar Hansen, 1934

Hans Georg Skovgaard

Inventory number 54042

København, Krinkelvej 29, Bagsværd Villa for billedhugger Gunnar Hansen, 1934