Ark 14382a
Architectural drawings

København, Banegårdsterrænet, Konkurrence 1919 Skitser til vinderprojekt

Edvard Thomsen

Inventory number 14382 a-q

a beliggenhedsplan, tuschstreg 1: 500