Ark 14383c
Architectural drawings

København, Banegårdsterrænet, projekt på grundlag Af 14 382, bearbejdelse 1920-54

Edvard Thomsen

c snit, facade, skitse