Ark 11929a
Architectural drawings

København, Øster allé 2, hus til etatsråd Andersen

Gotfred Christen Tvede

Inventory number 11929 a-f

a