Ark 11838d
Architectural drawings

Mineslund, Holbæk amt

Vilhelm Tvede

Inventory number 11838 a-q

d våningshus, tegningsæt. I: snit, facade østre gavl, vestre gavl