Ark 53035a
Architectural drawings

København, Tietgensgade, Post- og Telegrafbygningen

Heinrich Wenck

Inventory number 53035 a-g

a facade mod Tietgensgade, sign. og dat. sept. 1908