Ark c12 04
Architectural drawings

Gravmæle for Elisa Magdalena Bartholin København, Vor Frue Kirke (den gamle)

Johannes Wiedewelt

C 12, 4