Ark c12 014
Architectural drawings

Gravmæle for Baron Jens Kragh Juel Vind Hellested Kirke, Præstø Amt

Johannes Wiedewelt

C 12, 14