Ark c12 016
Architectural drawings

Gravmæle for Eberhard David-Hauber København, S. Petri Kirke, urtegården

Johannes Wiedewelt

C 12, 16