Ark 10463a
Architectural drawings

Gravmæle for Greven af Thott udkast Sorø

Johannes Wiedewelt

Inventory number 10463 a-b

a