Ark 2058 127
Architectural drawings

Vodroffsvejs Dampmølle. (Marstrands Bryggeri) nedrevet 1976

Henning Wolff

Inventory number 127-128

127 skitse