Ark 2069c
Architectural drawings

Helsingør, Kronborg Opmålinger 1876-79 & 1917

Inventory number 2069 a-ag

a 1. Grundtegning af Cronborg Slot og Fæstning i Aaret 1715. Maalestok: 100 Alen omkr. 22,4 mm. (1:2400?). Konglt. Sterntv. A. Dir. - Mansa lith. Mærket vistnok af Schiøtt: 104. Kronborg 7