Ark 2068j
Architectural drawings

Helsingør, Kronborg Opmåling 1876-79 & 1917

Inventory number 2068 h-u 2068 a-g og v-dj

j plan af kælder