Ark k.s.432
Architectural drawings

Jægerspris slot, Frederiksborg amt Generalplanen over slottet Jægerspris med tilhørende bygninger 1819 d.v.s. beliggenhedsplan, 1:288

Inventory number K.S. 432

Tuschstreg og farvepålægning. Med afmærkning ved bogstaver af bygningerne og deres omgivelser