Ark 3988a
Architectural drawings

Kastrup kirke, Præstø amt Opmåling

Inventory number 3988 a-f

a beliggenhedsplan; terrainsnit, 1:200