Ark 5102a
Architectural drawings

København, Bystævnet 34, Husum Opmåling 1940-1941

Inventory number 5102 a-e

a beliggenhedsplan, 1:500; snit og gavl af længe; langside af gavl af udhus